Poznaj

NASZĄ OFERTĘ

NASZA OFERTA

Pracownia Usług Projektowych MATHIA oferuje:

  • Projekty indywidualne budynków mieszkalnych, garażowych, gospodarczych i innych obiektów, w tym również użyteczności publicznej
  • Inwentaryzacje, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i podziały na lokale
  • Projekty powtarzalne domów jednorodzinnych i w zabudowie szeregowej
  • Projekty własne
  • Projekty innych firm projektowych, wraz z usługą wykonania przystosowania danego obiektu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań (adaptacja)
  • Wykonanie technologii specjalistycznych funkcji różnych obiektów, np. lokali gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych, sklepów, placówek szkolnych i przedszkolnych, przychodni lekarskich, aptek i zakładów produkcyjnych